Bländare – lär dig fotografera med din systemkamera

Bländare, slutare och ISO-tal – ta full kontroll över din digitala systemkamera

Många som skaffar en digital systemkamera fastnar lätt i något av de hel- eller halvautomatiska användarlägena. Visst är det lättare, men tyvärr går du miste om den fullständiga kontroll och kreativitet som det manuella läget ger dig. Det finns en del termer och begrepp som du kommer att stöta på, men låt inte detta avskräcka dig. I min fotoskola kommer jag att förklara så mycket som möjligt efter hand och det kommer också att läggas till en sida med förklaringar om ett tag. Lycka till när du lär dig fotografera!

Som jag skrev i föregående inlägg, som var en introduktion till fotografering och bildredigering, så ska vi börja med de tre hörnstenarna vid fotografering med en systemkamera; bländare, slutare och ISO-tal. Bländaren och slutaren styr tillsammans exponeringen – det vill säga hur mycket ljus som träffar sensorn. Bildsensorns känslighet avgörs i sin tur av ISO-talet, som också påverkar det så kallade bruset i bilden.

I det här inlägget behandlar vi bländaren, men om du är otålig så följer här en kort förklaring av respektive begrepp:

  • Bländaren kan beskrivas som ett hål i kamerans objektiv som släpper in ljus. Genom att ändra storleken på hålet (bländaren) påverkar du hur mycket ljus som når kamerans sensor. En större bländare ger alltså mer ljus.
  • Slutaren fungerar som en ridå mellan kamerahuset och objektivet. Genom att öppna och stänga slutaren kontrollerar du hur länge ljuset ska släppas fram till sensorn. En längre slutartid gör att du släpper in mer ljus.
  • Sensorn är den ljuskänsliga yta i din kamera som registrerar ljuset och möjliggör att du kan spara din bild.

Måla med ljus

Ordet fotografi kommer från grekiskans phos som betyder ”ljus” och graphis som betyder ”pensel”. Fritt översatt kan man säga att man målar med ljus när man fotograferar och det ligger faktiskt mycket i det. Allt som du kan se med ögat reflekterar ljus i olika omfattning och det är detta ljus som letar sig in genom objektivet för att sedan fångas av kamerans sensor. Det du gör när du använder kameran i manuellt läge är att du kontrollerar alla faktorer som påverkar mängden ljus som släpps in och på det sättet kan du återge bilden på exakt det sättet du tänkt dig, vilket kan vara svårt om du använder något av de hel- eller halvautomatiska lägena.

fotoskola

© fotografiche.eu / photoxpress.com

Exponera rätt

Med exponering menas att du utsätter sensorn i ditt kamerahus för en viss mängd ljus under en viss tid. För att du ska fånga de befintliga ljustonerna utan att tappa detaljer i de ljusa eller mörka partierna krävs en korrekt exponering. Om du släpper in för mycket ljus så överexponeras bilden (bilden blir för ljus) och om du släpper in för lite ljus så underexponeras bilden (bilden blir för mörk). Exponerar, det gör du varje gång du tar en bild. För att kunna fånga de befintliga ljustonerna utan att tappa detaljer i de ljusa eller mörka partierna, krävs en korrekt exponering. Det är här du kan plocka fram din kreativitet och bestämma hur du vill att bilden ska se ut.

Så fungerar bländaren

Bländaren sitter i ditt objektiv och är ett hål uppbyggt av ett antal rörliga skivor som kan öppnas eller slutas. När du fotograferar kan du ställa in storleken på bländaren, och på så sätt bestämma hur mycket ljus som ska träffa sensorn. Om du är ett ”teknik-freak” och vill kika närmare under huven, så hittade jag en bra bild hos Wikipedia. Storleken anges som ett bländartal, och visas ofta både i kamerans sökare och på en display på kamerahuset. Eftersom kameran mäter det befintliga ljuset och visar exponeringen, så behöver du inte famla helt i blindo. Bländaren är också avgörande för skärpedjupet, men det behandlar vi längre ner i det här inlägget.

bländare

© Aleksandr Ugorenkov / photoxpress.com

Bländarstegen – f/

Bländarstegen anges ofta med ett ”f/” framför, och löper från f/1 upp till ungefär f/32.

bländaren skärpedjup

Siffrorna ovan är de hela bländarstegen, men man kan även ofta välja halva eller tredjedels steg (beroende på hur du ställer in din kamera). Den bländare du väljer, kommer att påverka din bild väsentligt. För varje steg du ändrar bländartalet från vänster till höger i serien, släpper du in exakt hälften så mycket ljus som i steget innan. Bländaröppningens area halveras alltså i varje steg. Låt oss anta att ljuset i en given situation kräver f/4. Om din kamera istället skulle vara inställd på f/5,6, innebär det att bara hälften av det ljus som krävs för en korrekt exponering släpps in. Bilden skulle därför bli underexponerad (för mörk).

Bländaren styr skärpedjupet

Som jag nämnde ovan så styr bländaren också skärpedjupet i bilden, dvs omfånget på det område i bildens djupled som blir skarpt. Det kallas för skärpedjup, och genom att förstå hur bländaren påverkar ditt skärpedjup, kan du ta ditt fotograferande till nya nivåer. Skärpedjupet har inga skarpa gränser där motivet plötsligt går från skarpt till oskarpt. Övergången sker istället gradvis, både framför och bakom den punkt du fokuserade på. Ju bättre du förstår sambandet mellan bländare och skärpedjup, desto mer kommer du att kunna använda den kunskapen på ett kreativt sätt i ditt fotograferande. Det som oftast begränsar dig när dt gäller bländaren och därmed skärpedjupet är ditt objektiv. Många billigare objektiv har ofta ett lägsta bländarsteg på 4-5,6 och detta är inte alltid tillräckligt för att få det kreativa skärpedjup du önskar.

En stor bländare (lågt bländartal) använder du när du vill isolera ett motiv och skilja det från bakgrunden. Detta lämpar sig ofta när du fotograferar porträtt. Om du iställer fotograferar landskap så är en liten bländare att föredra (högt bländartal) eftersom du vill få så mycket djup som möjligt i bilden. Det bästa är att testa sig fram och på det sättet lära sig hur dina inställningar påverkar bilden i olika situationer.

Påverka skärpedjupet med bländaren

Kort skärpedjup med stor bländare, © Trevor Goodwin / photoxpress.com

Sammanfattning

Bländaren är ett hål i kamerans objektiv som släpper in ljus. Genom att ändra storleken på hålet påverkar du hur mycket ljus som når sensorn. Mängden ljus avgör om bilden blir rätt exponerad.

Ett högt tal släpper alltså in lite ljus (liten bländare), medan ett lägre tal släpper in mer ljus (stor bländare).

Bländaren styr också skärpedjupet.

En stor bländare ger ett kort skärpedjup, medan en liten bländare ger ett långt skärpedjup.

Nu hoppas jag att du känner dig bekväm med bländaren och vilken betydelse den har för ditt fotograferande. Det är kanske den faktor som är roligast att experimentera med när du lär dig fotografera. I nästa inlägg kommer vi att titta närmare på slutaren.

Tags:

No comments yet.

Kommentera